TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EU

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Nový Domov Betlém byl úspěšně vybudován a od července 2020 slouží svému účelu – poskytování pobytových sociálních služeb lidem s těžkým zdravotním postižením.

27. května 2020 proběhlo místní šetření Stavebního úřadu v Kloboukách u Brna a protože bylo dílo řádně provedeno včetně potřebných revizí a souhlasného vyjádření dotčených orgánů, byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Děkujeme Bohu za tento souhlas, který nám umožňuje požádat o přeregistraci sociální služby DOZP a OS v nových, moderních a důstojných prostorách a zahájit poskytování sociálních služeb v červenci 2020. 

Obdrželi jsme již i nové číslo popisné, takže Domov Betlém má kompletně novou adresu: Brněnská 944/21, 691 72 Klobouky u Brna.

21. června 2020 odpoledne jsme pro širokou veřejnost  uspořádali Den otevřených dveří. Velmi mile nás překvapil zájem veřejnosti, protože přišlo více než 300 lidí.

Další informace o aktuální nabídce služeb pro klienty naleznete již jen na našem hlavním webu.