27. května 2020 proběhlo místní šetření Stavebního úřadu v Kloboukách u Brna a protože bylo dílo řádně provedeno včetně potřebných revizí a souhlasného vyjádření dotčených orgánů, byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Děkujeme Bohu za tento souhlas, který nám umožňuje požádat o přeregistraci sociální služby DOZP a OS v nových, moderních a důstojných prostorách a zahájit poskytování sociálních služeb v červenci 2020. 

Obdrželi jsme již i nové číslo popisné, takže Domov Betlém má kompletně novou adresu: Brněnská 944/21, 691 72 Klobouky u Brna.

Pokud se chcete podívat, jak se nám vše podařilo, můžete tak učinit v neděli 21. června 2020 odpoledne, kdy pořádáme Den otevřených dveří, a to od 14.00 do 17.00 hodin.

Další informace o aktuální nabídce služeb pro klienty naleznete již jen na našem hlavním webu.