IROP_CZ_RO_B_C RGB

Projekt

Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197

Příjemce dotace: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Výzva: 5.výzva-ITI-Brno-SC 2.1-Sociální služby

Plánované celkové náklady: 56 935 936,00 Kč

Schválená dotace: 42 275 000,00 Kč

 

Stručný popis projektu

Cílem projektu je rozvoj, zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služby, a to prostřednictvím vybudování novostavby Domova Betlém.

Předmětem projektu je vybudování novostavby Domova Betlém, ve které budou poskytovány dvě registrované sociální služby. Jedná se o službu domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby (pobytové formy). Cílovými skupinami projektu jsou osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Realizací projektu dojde k zásadnímu zlepšení materiálních podmínek pro poskytování obou výše uvedených pobytových sociálních služeb a jejich uvedení do souladu se současným materiálně-technickým standardem MPSV. Tím dojde i k zásadnímu zvýšení kvality života uživatelů obou služeb a k zajištění dlouhodobé udržitelnosti služby, která je v regionu Jihomoravského kraje a Brněnské metropolitní oblasti vysoce nedostatková. Zároveň dojde ke zvýšení kapacity služby DOZP o 2 lůžka a ke zvýšení kapacity odlehčovacích služeb o 1 lůžko a 2 přistýlky, což odpovídá vysoké poptávce po těchto službách v rámci JMK a BMO Brno.

Plánovaná doba realizace projektu je do 31. 5. 2020. 

Podívejte se na aktuální fotografie ze stavby.