TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EUIROP_CZ_RO_B_C RGB

Nový Domov Betlém byl úspěšně vybudován a od července 2020 slouží svému účelu – poskytování pobytových sociálních služeb lidem se zdravotním postižením.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197

Příjemce dotace: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Výzva: 5.výzva-ITI-Brno-SC 2.1-Sociální služby

Plánované celkové náklady: 57 678 851 Kč

Schválená dotace: 42 275 000 Kč

 

Stručný popis projektu

Cílem projektu byl rozvoj, zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením a pobytových odlehčovacích služeb poskytovaných Diakonií ČCE - střediskem BETLÉM, a to prostřednictvím vybudování moderní novostavby Domova Betlém v Kloboukách u Brna.

Předmětem projektu bylo vybudování novostavby Domova Betlém, ve které jsou poskytovány dvě registrované sociální služby. Jedná se o službu domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby (pobytová forma). Cílovými skupinami projektu jsou osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Úspěšnou realizací projektu došlo k zásadnímu zlepšení materiálních podmínek pro poskytování obou výše uvedených pobytových sociálních služeb a jejich uvedení do souladu se současným materiálně-technickým standardem MPSV. Tím došlo i k zásadnímu zvýšení kvality života uživatelů obou služeb a k zajištění dlouhodobé udržitelnosti služby, která je v regionu Jihomoravského kraje a Brněnské metropolitní oblasti vysoce nedostatková. Zároveň bylo dosaženo také zvýšení kapacity služby domov pro osoby se zdravotním postižením o 2 lůžka a ke zvýšení kapacity odlehčovacích služeb o 1 lůžko a 2 přistýlky, což odpovídá vysoké poptávce po těchto službách v rámci Jihomoravského kraje a Brněnské metropolitní oblasti.

Ukončení realizace projektu: 31. 7. 2020. 

Můžete se podívat na  fotografie realizace projektu.