Náš velký dík patří všem dárcům, kteří podpořili vybudování nového Domova Betlém. S jejich pomocí hradíme povinnou spoluúčast nákladů projektu. Chcete se i vy zapojit do společného díla finančním darem?