TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EUIROP_CZ_RO_B_C RGB

 Nový Domov Betlém byl úspěšně vybudován a od července 2020 slouží  svému účelu – poskytování pobytových sociálních služeb lidem se zdravotním postižením.

Od začátku 90 let tvoříme malé společenství rodinného typu, v němž žijí lidé s těžkým tělesným postižením. Za těch více než 30 let jsme si ověřili, že malé pobytové služby pro lidi s těžkým tělesným postižením je smysluplná alternativa velkokapacitním zařízením pro lidi s postižením. Naše služby dosud poskytujeme v prvorepublikové vile, jejíž velikost a dispozice dlouhodobě potřebám našich klientů nevyhovuje.

0015_181002150741_001

  • vila má nedostatečnou kapacitu (část klientů žije v sousedním rodinném domku – bez odpovídajícího hygienického zázemí)
  • ve vile jsou úzké chodby a málo hygienického zázemí využitelného lidmi s invalidním vozíkem
  • v objektu je pouze jedna společná místnost, která slouží jako jídelna i obývací pokoj
  • kuchyně je malá a bez vhodných skladovacích prostorů
  • prádelna je umístěna v místnosti mimo hlavní objekt (složité přesuny čistého a špinavého prádla)
  • část obytných místností je dostupná pouze výtahem, který je však venkovní a není vytápěný
  • objekt není plně vybavitelný transportním systémem pro obsluhu dospělých osob s tělesným postižením
  • zázemí rehabilitace a arteterapie je v tmavých místnostech bez zázemí (sklady a hygienické zázemí) a jsou přístupné pouze přes dvůr
  • některé pokoje jsou dvojlůžkové, nemáme samostatný pokoj pro poskytování odlehčovacích služeb
  • v objektu zcela chybí zázemí pro pracovníky (šatny a hygienické zázemí), kancelář pro vedoucího a sociální pracovnici   

Tyto důvody nás vedly k rozhodnutí vyřešit tyto zásadní provozní nedostatky výstavbou Nového Betléma. V němž budou obyvatelé žít v moderním prostředí a v důstojných podmínkách. Budeme moci navýšit kapacitu domova i odlehčovacích služeb. Obyvatelé budou žít ve dvou domácnostech po 6 členech a tak se více podpoří rodinný charakter poskytovaných služeb.

Nejen členy dozorčí rady našeho střediska, ale také naše podporovatele a veřejnost zajímá otázka, co bude se starým Betlémem (umístěným dosud v Odstrčilově vile), až bude postaven ten nový? Tj. jaké využití nalezne Odstčilova vila, až nový Domov Betlém začne sloužit svým obyvatelům, kteří se do něj z toho původního přestěhují? … Správní rada střediska BETLÉM v čele se svým ředitelem má celkem jasno: Odstrčilově vile toužíme vybudovat centrum sociálních služeb pro seniory z města Klobouky a blízkého okolí. Centrum, které by poskytovalo ambulantní služby (tzv. denní centrum) v rozsahu od pouhého provedení hygieny až po denní pobyt od rána do odpoledne, a v kacitě 3-5 lůžek také dlouhodobější odlehčovací služby pobytové v délce 1-3 týdnů, příp. jen týdenní (od pondělí do pátku)…Zásadní otázkou ovšem je, zdali bude Jihomoravský kraj ochoten zařadit tyto nové služby do krajské sítě služeb a tak umožnit jejich částečné financování ze státního rozpočtu ČR, potažmo Jihomoravského kraje, protože bez takové finanční podpory není možné sociální služby provozovat. V této věci pak budeme muset svést s krajskými úřady a představiteli opravdovou bitvu, neboť v současné době Jihomoravský kraj vznik nových ambulantních a pobytových sociálních služeb pro seniory nepřipouští – a to navzdory skutečnosti, že seniorů v populaci bude přibývat jasně vypočítaným způsobem. K boji o zařazení našich služeb pro seniory v Kloboukách u Brna do schválené sítě sociálních služeb JMK budeme nutně potřebovat podporu představitelů města Klobouky a města Hustopeče jako obce s rozšířenou působností a neobejdeme se jistě ani bez podpory široké  veřejnosti.

Podívejte se na aktuální fotografie ze stavby.