Vybíráme dodavatele stavebních prací.

14. září 2018

28.8. 2018 Vyhlášení veřejného zadávacího řízení na portálu zadavatele

17.9.2018 Otevírání obálek s nabídkami v sídle RPA v Brně

19.9.2018 Rozhodnutí o výběru dodavatele stavby - firmy KALÁB, s.r.o.

vybíráme dodavatele stavebních prací
14. září 2018 - Vybíráme dodavatele stavebních prací.