Vybíráme dodavatele vybavení

15. listopadu 2019

Ve středu 14. listopadu jsme vyhlásili výběrové řízení na vybavení nového Domova Betlém. Kompletní informace a potřebné dokumenty pro dodavatele jsou na tomto odkaze.

 

Vybíráme dodavate vybavení
15. listopadu 2019 - Vybíráme dodavatele vybavení

Lhůta pro podání nabídek končí 6.12.2019 v 10:00, nabídky se podávají pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele).

Prohlídka místa plnění proběhne dle domluvy 19.11.2019 v 10:00 hodin.